Rättsligt meddelande

Copyright notice

Innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör AB Volvo (eller dess dotterbolag där så anges och/eller licensierade bolag), 405 08 Göteborg, Sverige. Alla rättigheter förbehålles.
Informationen på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte, utom för strikt privat bruk eller där så anges, kopieras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från AB Volvo. Ändringar av webbplatsens innehåll är uttryckligen förbjudet.

Vissa delar av webbplatsen innehåller copyrightskyddade bilder som tillhör respektive ägare.

Volvo

Varumärken

Om inget annat anges ägs alla varumärken, företagslogotyper och emblem som visas på webbplatsen, till exempel symbolen till vänster, av Volvo Trademark Holding AB och/eller AB Volvo (eller dess dotterbolag).